Våra nätverk

Vi har i nuläget två uppskattade nätverk för våra medlemsföretag. Vi har ett nätverk för våra HR-chefer där även VD/platschefer från de mindre medlemsföretagen kan ingå samt ett nätverk för all HR-personal hos våra medlemmar, det s.k. "breda HR-nätverket".

Vi vrider och vänder på allt från rekryteringsvägar, medarbetarundersökningar till lönekartläggning och andra frågor som är aktuella för medlemmarna. Det är kompetensutveckling och nätverkande på hög nivå!

Vardera nätverk träffas tre gånger per år, alltid ute hos medlemmarna. På det sättet lär vi oss också mycket om varandras vardag och arbetsplatser. Varje träff har ett tema där vi diskuterar frågor inom personalområdet och utbyter erfarenheter samt att värdföretaget får hålla en presentation om sin verksamhet.