Välkommen till Rekryteringslots Dalarna - ctl00_cph1_f_webb-1920x420-forstasidan-jpg_slideimg

Medflyttarservice

Vi ser rekrytering i ett större perspektiv där inte bara personen som fått jobb hos något av våra medlemsföretag är viktig utan även dennes familj. I ambitionen att ni båda ska ha arbete använder vi vårt nätverk av medlemsföretag och andra partners. Vi är även ditt bollplank när det gäller arbete i Dalarna och andra frågor som är viktiga vid en flytt till en ny region.

Läs mer om våra tjänster för medflyttare

Detta är Rekryteringslots

Rekryteringslots Dalarna är ett samarbete mellan privata och offentliga arbetsgivare. Våra 34 medlemmars intressen och behov ligger till grund för verksamheten, där samarbete, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring kompetens och rekrytering är nyckelfrågor. En av våra främsta uppgifter är medflyttarservice i samband med nyckelrekryteringar där den sökande finns utanför länet. Sedan 2003 har vi lotsat medflyttande till arbete eller praktik hos företag i Dalarna.

Läs mer om våra medlemmar

Lediga tjänster

Söker du feriejobb i Dalarna i sommar?

En del av våra medlemsföretag har redan påbörjat sommarrekryteringen. Lediga sommarjobb hittar du här