Rekryteringslots Dalarna

Arbetsgivare i samverkan ger resultat

Rekryteringslots Dalarna är ett samarbete mellan privata och offentliga arbetsgivare. Våra 32 medlemmars intressen och behov ligger till grund för verksamheten, där samarbete, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring kompetens och rekrytering är nyckelfrågor. En av våra främsta uppgifter är medflyttarservice i samband med nyckelrekryteringar där den sökande finns utanför länet. Sedan 2003 har vi lotsat medflyttande till arbete eller praktik hos företag i Dalarna.

Medflyttare

Vi ser rekrytering i ett större perspektiv där inte bara personen som fått jobb hos något av våra medlemsföretag är viktig utan även dennes familj. I ambitionen att ni båda ska ha arbete använder vi vårt nätverk av medlemsföretag och andra partners som värnar om smidiga rekryteringsprocesser. Vi är även ditt bollplank när det gäller arbete i Dalarna och andra frågor som är viktiga vid en flytt till en ny region.

Läs om våra tjänster för medflyttare


Lediga tjänster

Söker du ny karriär, nya möjligheter och nytt liv i Dalarna? Vad är på gång hos medlemsföretagen just nu?  Lediga tjänster hos våra medlemsföretag hittar du här.

Just nu finns det många lediga tjänster inom vård, omsorg och sociala yrken, några av dessa hittar du här.

Kommande aktiviteter

Vi ses på 10Mila!